Z historie obce,...

Traduje se, že  v obci  Kunštát a jeho okolí byl "nějaký hrad". Ve 13 .století byl na kopci nyní zvaném Homole uváděn dřevěný Vraní hrad (Krähenburg).  Tento hrad byl údajně postaven v době panování 

Historie - Orlické Záhoří

Přemysla Otakara II. Obec (uvedeno městečko) byla pod hradem, dnešní obec leží východněji. V dochovaném dopise kronikáře Kreusela z Neratova je uvedeno: "Obec Kunštát byla po zničení v roce 1572 nově postavena".

Osídlení obce Orlické Záhoří, jehož název je z roku 1951 je spojeno s působením sklářů a dřevařů v Orlických horách z let 1590 - 1600. Dříve samostatné, dále jmenované obce spadaly pod majetkové zájmy tří panství: opočenské, kterému náležela obec Trčkov,  solnické, kterému náležely obce Bedřichovka, Jadrná a Zelenka, rychnovské s obcemi Kunštát a Černá Voda.

Nejvýznamnější    dochovalou památkou je v místní márnici    náhrobní deska významného sklářeJohanna II. Friedricha z kladského Hausdorfu, narozeného dle dostupných pramenů v letech   1567 - 1573, který se dožil 68 let věku. Roku 1614 mu bylo uděleno nejstarší a adresné privilegium pro mistra skláře v oblasti Orlických hor. Na pravém břehu Divoké Orlice vystavěl sklářskou huť, jež se stala základem pozdější vsi Friedrichswald, od roku 1928 s názvem Bedřichovka.

První zmínka o vsi Kunštát, nyní Orlické Záhoří je z roku 1623, popisuje inventář majetku na statku Svinné Karla z Vlkanova a části solnického panství, majetku na vsi Kunštát jinak Vracov.

Dominantou obce Orlické Záhoří  je pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754 - 1763, kterému předcházel kostel dřevěný z roku 1612.

V současnosti je kostel využíván mimo církevních obřadů také ke kulturním a výstavním akcím obce. Bude zde umístěna stálá expozice věnovaná významnému baroknímu malíři skla a porcelánu Ignáci Preisslerovi (1676 - 1741) a sklářství. V roce 2006 byla slavnostně u kostela odhalena malířova pamětní deska, kterou si připomínáme jeho život a dílo v Kunštátu na panství hrabat Kolowratů Libštejnských ve východních Čechách. Od roku 2007 je kostel sv. Jana Křtitele ve vlastnictví obce.

Orlické Záhoří novodobá fotografieV září roku 1779 navštívil Kunštát císař Josef II., který na jedné ze svých inspekčních cest Kunštátem kosil oves na poli sedláka Nutze. Obnovený pomník z roku 1996 připomíná místo, kde oves kosil.

Mezi další významné osobnosti patří,...

Ignác Rohrbach

(1691 1747) řezbář - slezský sochař, narozen v Kaiserswalde (Lasówka) naproti Bedřichovce.

Karel Plachetka

(1877 - 1961) - významný ornitolog, narozen v Bedřichovce, jeho ucelená bohatá sbírka 255 ptačích druhů je uložena v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

 

O čem se ještě nepsalo,...

Zaniklý Orlickohorský pivovar v Bedřichovce - Panorama 2015 (Václav Marvan, Josef Ptáček, Jaroslav Šůla) Zaniklý Orlickohorský pivovar v Bedřichovce - Panorama 2015 (Václav Marvan, Josef Ptáček, Jaroslav Šůla) (3 763 kB)

Z historie od pana Karla Reicha Z historie od pana Karla Reicha (2 895 kB)

Využití vodní energie, obce od Trčkova po Neratov - 19. století a 1. polovina 20. století - více zde. Využití vodní energie, obce od Trčkova po Neratov - 19. století a 1. polovina 20. století (786 kB)

Z historie průmyslové výroby,...

Brusírna skla Ludwik a Oskar Holub Brusírna skla Ludwik a Oskar Holub (951 kB)

Průmyslová výroba v Podlesí a v Neratově - 1. pol. 20. století Průmyslová výroba v Podlesí a v Neratově - 1. pol. 20. století (207 kB)

HISTORICKÁ PAPÍRNA V KUNŠTÁTĚ HISTORICKÁ PAPÍRNA V KUNŠTÁTĚ (6 451 kB)

SKLÁŘSKÁ HUŤ BEDŘICHOVKA SKLÁŘSKÁ HUŤ BEDŘICHOVKA (6 404 kB)

Období II. světové války,..

Kunštát,Jadrná - období II.světové války, léta 1945-46 SKLÁŘSKÁ HUŤ BEDŘICHOVKA (725 kB)

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L