Nadační příspěvek 150.000,- Kč na akci ,,Revitalizace aleje 2. etapa" doplnění výsadby aleje u místní komunikace Za starou poštou.

Alej 1

Alej 2

Alej 3

Alej 4

výsadba aleje 2

výsadba aleje 4

nadace cez1

 

 „Projekt je realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ“

www.nadacecez.cz

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L