Stalo se

Ve středu 12.6.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu 10 let spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778

poznávací zájezd č. 2 do Paláce Marianny Oranžské  v Kamienci Ząbkowickém.

Palác je architektonickou perlou Dolního Slezska a nejlepším příkladem neogotické architektury. Byl postaven v první polovině XIX. století z iniciativy princezny Marianny Oranžské (1810-1883) dle předlohy architekta Karla Schinkla. Po jeho smrti stavební plán realizoval jeho student mladý architekt Ferdinand Martius. 

Základní kámen pro stavbu paláce byl položen 15. října 1838. A 20. dubna začaly práce na výstavbě sídla. Princezna neustále zasahovala do designu paláce a měnila nejmenší detaily.

V paláci bylo více než 100 větších a menších místností, kaple a dva velké sály. V jednom z nich, tak zvaném jídelním sále se nacházely dvě obrovské fresky, "Svatba v Káni" a "Baltazarova slavnost".Výstavba paláce byla dokončena o 33 let později, drobné práce a vybavení interiéru paláce trvaly do roku 1902. Po II. světové válce začala devastace a rozkrádání majetku paláce a to, co zbylo podlehlo požáru v lednu roku 1946. V roce 1986 byla nemovitost pronajata soukromé osobě na dobu 40 let.V roce 2012 získala obec Kamieniec Ząbkowicki chátrající objekt a následně přistoupila k jeho rekonstrukci. Díky investicím, které zahrnují údržbu, opravy a rekonstrukci, objekt získává ztracený lesk a od května 2013 je zpřístupněn pro návštěvníky. 

Další zastávkou v Kamienci Ząbkowickém byl klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde  nám místní kněz  umožnil prohlídku kostela a oratoře, vystavují zde bohoslužebné předměty (lucerničky, svícny, ornáty, kalichy a různé liturgické předměty). Místní farnost spolupracuje s farností Neratov, která v rámci jejich společného projektu "Víra nás spojuje" zpřístupnila k prohlídce  také oratoř v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.

Poslední poznávací zájezd č. 3  v rámci projektu 10 let spolu se uskuteční ve středu 25.9.2019 na zámek Książ.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/86-poznavaci-zajezd-c-2-12-6-2019

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L