Stalo se

Poznávací zájezd na zámek Książ

Dne 25.9.2019 pořádala obec Orlické Záhoří ve spolupráci s gminou Bystrzyca Kłodzka poznávací zájezd na zámek Książ ve Wałbrzychu.
Zámek Książ je největším zámkem v Dolním Slezsku a zároveň třetím největším v Polsku. Jde o majestátní objekt, který působí svou monumentální formou, architektonickým bohatstvím a pohádkovou krajinou v samotném středu CHKO Knížecí park. Památka zažila několik architektonických destrukcí a následných oprav. Zámek vlastnilo během staletí několik majitelů - nejvýznamnější vliv na jeho architektonický stav měla vladařská rodina Hochbergů.
 
Počátky zámku Książ jsou datovány ke konci 13. století. Hrad byl postaven Boleslavem I. Surovým, členem polské rodiny stavitelů slezských hradů, svídnicko-javorských Piastovců. Ve 14. století vešel hrad do majetku rytířských rodin, následně zde přes čtyři staletí vládli Hochbergové, až do doby konfiskace Velkoněmeckou říší. V době Hochbergů byl obranný hrad přestaven na jednu z nejkrásnějších rezidencí této evropské oblasti. V 17. století byly zbořeny obranné zdi a na jejich místě vznikla terasová zahrada. V rámci stavby barokní části vznikla frontální část zámku spolu s nejkrásnější místností - Maxmilianovým sálem. Vystavěny byly i přístavby předzámeckého areálu a okázalá vstupní budova s bránou, do kterého byla umístěna proslulá knihovna Hochbergů.
 
Konečný vzhled získal zámek během druhé přestavby na začátku 20. století. V tomto období bylo postaveno také západní křídlo s dvěma věžemi a křídlo severní. V této době měly na Książ vliv i politické okolnosti, jako první světová válka, ekonomická krize a osobní problémy Hochbergů. To vše stálo za nedokončením přestavby a způsobilo finanční kolaps rodiny Hochbergů, která nakonec musela zámek opustit. Památka byla posléze zestátněna Velkoněmeckou říší. Důsledkem adaptací zámku během druhé světové války na Hitlerovo válečné velvyslanectví byla část zámku drastickým způsobem poničena a mnohé původní vybavení zámku odvezeno.
 
V období let 1945 až 1946 tu měla základnu sovětská armáda, která pokračovala v devastaci objektu. Vykradena byla cenná sbírka Majoratské knížecí knihovny, která čítala 64 000 svazků. Větší část knih byla pravděpodobně odvezena na území tehdejšího SSSR. V poválečném období podléhal zámek devastacím ještě dlouho a byl plundrován místními drancovníky. Teprve v 50. letech byl zabezpečen krajskými památkáři a v 70. letech zahájeny první renovační práce.
 
Nejrůznější renovační a udržovací práce probíhají dodnes. V současné době je např. rekonstruován vodní systém zámeckého parku.


Akce se konala v rámci mikroprojektu 10 let spolu, reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778, který je spolufinancován z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Text: Mgr. Michaela Prouzová
Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L