Stalo se

Logo cz pl eu barevne

V letech 2020 a 2021 nám pálení čarodějnic překazil covid 19, ale tato tradice to neměla lehké ani v minulosti. Už v polovině 19. století byl tento zvyk zakazován jako pověrečná praktika. Nemohl probíhat ani během druhé světové války, kdy bylo zakázáno pálit venkovní ohně. Problematický byl i pro komunistický režim, během kterého existovala snaha filipojakubské ohně přejmenovat na „vatry míru“. Na mnoha místech Česka tak pálení čarodějnic postupem času zaniklo. Jsme rádi, že u nás tomu tak není a že jsme se včera sešli v tak hojném počtu. I počasí nám přálo. Doufáme, že jste si příjemné odpoledne užili stejně jako my a dnes přejeme všem pěkného 1. máje. ????

Akce Pálení čarodějnic se konala v rámci projektu Společně kulturně, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002652, který spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

20220430 182525

20220430 182607

20220430 183506

20220430 183510

20220430 184047

20220430 183830

20220430 183933

20220430 184306

20220430 184656

20220430 184713

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L