Stalo se

V sobotu 10.8.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu „10 let spolu“ registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778

Mezinárodní dřevosochání (Kunštátský drvoštěp).

Všechny soutěžící a diváky přivítal spolu se starostou obce, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který si vyzkoušel i první soutěžní disciplínu,

štípání sekerou na přesnost. Mezi  další disciplíny patřilo řezání kaprovkou ve dvojici na čas a řezání motorovou pilou na přesnost a čas.

Ve dvou disciplínách  soutěžila Kačenka s Rampušákem a  ve štípání sekerou  i Pašerák.

V průběhu soutěže  mohli diváci sledovat  i úžasnou práci  řezbářů. Před vyhodnocením soutěže byla předvedena  dvoumužná motorová pila z 60. let

minulého století. K tanci a poslechu  od odpoledních hodin hrála kapela  VIPIŠ.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/90-mezinarodni-drevosochani-10-8-2019?start=0

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L