Stalo se

V sobotu 18.2.2017  pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci česko-polského projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 MASOPUSTNÍ VESELÍ V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ.

Masopustní průvod masek s doprovodem procházel přes místní části obce Kunštát, Jadrnou a zpět s několika občerstvovacími zastávkami za doprovodu hudby Míry a Veroniky Tomanových. Masopustního průvodu se účastmili i  hosté z Gminy Bystrzyca Klodzka. Děti se  během průvodu mohly svézt na poníkovi. 

Občerstvení, dobrá nálada a zábava pokračovala až do ranních hodin.

Děkujeme všem příznivcům Masopustního veselí za podporu této tradiční akce.


Fotodokumentace na:  http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/15-masopustni-veseli-v-orlickem-zahori-18-2-2017

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L