Stalo se

V sobotu 12.8.2017 se v Orlickém Záhoří na hřišti konala mezinárodní  dřevařská soutěž KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: štípání špalku na přesnost, řezání kaprovkou ve dvojici na čas a řezání motorovou pilou na přesnost a čas.

Akce se konala v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE,reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V doprovodném programu nechyběly ukázky řezbářského umění pana Miroslava Kříže a pana Ježka.

O večerní program se postarala hudební skupina VIPIŠ a ohňová show v podání TUB Bystrzyca Klodzka z našeho partnerského města.

Výsledky KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP 2017

FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/27-12-8-2017-kunstatsky-drvostep?limitstart=0

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L