Stalo se

O víkendu 24.-25.6.2017 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu Tradice v údolí Divoké Orlice reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 tradiční Kunštátskou pouť.

Sobotní program zahájila posvíceňská mše svatá v kapličce Navštívení Panny Marie na Černé Vodě (Orlické Záhoří), kterou  koncelebroval  P. Jan Rybář v česko-německém jazyce.
Odpoledne bylo vyhrazeno pro děti,  na místním hřišti se učily kouzlit s Mr. Carlem a nechyběla ani směs pohádek pana Peřiny (O Palečkovi, O Červené karkulce, O neposlušných kůzlátkách, …).
O večerní zábavu se postarala hudební skupina Juno z Náchoda s houslistkou Nikou, vyvrcholením večerního programu byla ohňová show,  v podání TUB Bystrzyca Klodzka, z našeho partnerského města, které zastupoval Lucjan Morajda.

Neděle byla také zahájena poutní mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele, kterou koncelebroval Mons. Josef Suchár v českém jazyce a do německého jazyka překládala PhDr. Jana Šebová.
Mši svatou doprovázely slavnostní fanfáry na trubky  v podání Davida Škařupy a Petra Strakoše, na varhany hrál Petr Strakoš.
Slavnostního zahájení se ujala houslistka Nika, dále všechny přítomné přivítal a seznámil s programem Mgr. Milan Greguš, pan Hebert Breiter přivítal hosty v německém jazyce.
Po uvítání pokračoval program vystoupením dětí z místní Mateřské a Základní školy pod vedením jejich učitelek Radomíry Šafářové a Evy Poislové.
Lidové písně v německém dialektu zazpíval sbor Orlickohorských pod vedením pana Aloise Galleho.
K tanci a poslechu hráli a zpívali Míra a Veronika Tomanovi.

Děkujeme všem za účast a pomoc s přípravami této akce.


FOTODOKUMENTACE:
http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/23-kunstatska-pout-24-25-6-2017


 
 

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L