Stalo se

V pátek 29.4.2022 jsme společně zakončili křtem knížky Záhořských pohádek a zahájením výstavy malovaných obrázků z knihy pohádek projekt Kultura a sport bez hranic, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002651. Díky tomuto projektu máme knihostrom, ve kterém si můžete kdykoliv půjčit knížku, nebo do něj uložit knihu, kterou už doma nepotřebujete. Vytvořili jsme česko-polskou knihovnu s čítárnou, do které jste mnozí z vás věnovali knihy, které si teď ostatní mohou vypůjčit. Za to ještě jednou děkujeme! Koupili jsme i nové knihy, výběr je opravdu pestrý. ???? V prostorách obecního úřadu jsou umístěny veřejné expozice, ve kterých si můžete prohlédnout historické exponáty z Orlického Záhoří i okolních obcí. V neposlední řadě byla vytvořena kniha Záhořských pohádek, na které jsme pracovali od loňského léta. Nejprve byly sepsány texty pohádek. Poté si je děti ve škole načetly a na dvou společných setkáních namalovaly obrázky podle toho, co je v pohádkách zaujalo. Všechny obrázky jsme potom roztřídili a zařadili k jednotlivým pohádkám, odvezli je do tiskárny, kde je naskenovali a vytvořili nám první náhled. Po schválení pak vznikla celá kniha v elektronické verzi, kterou jsme museli několikrát kontrolovat, aby v ní nezůstala nějaká chyba. Nakonec byly knížky v Opočně vytištěny a dovezeny na Záhoří. Dnes si je mohly konečně děti odnést domů na památku. A protože obrázků bylo namalováno víc, než se do knihy mohlo vejít, uspořádali jsme celoroční výstavu, na které si můžete prohlédnout všechna mistrovská díla. Vernisáž byla v pátek na obecním úřadě, ale po víkendu budou obrázky přesunuty do kostela sv. Jana Křtitele, kde budou dělat radost návštěvníkům po celý následující rok. Při křtu se všichni, kteří se na knize podíleli, podepsali do jednoho výtisku, který bude uschován na památku na obecním úřadě. Kdo chtěl si také mohl nechat knihu podepsat od autorky textů paní Prouzové. Ostatní, kteří mají o knihu zájem a nemohli se dnes slavnostního křtu zúčastnit, si ji mohou po domluvě s paní Matyášovou vyzvednout v Infocentru. Na závěr chceme ještě říci, že celý proces práce na knize s dětmi byl velmi příjemný, musíme je strašně moc pochválit, protože bez nich by to prostě nešlo! My máme z knihy velkou radost a doufáme, že se bude líbit i Vám! ????

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L