Stalo se

V sobotu 26.11.2016 byl v kostele sv. Jana Křtitele  v Orlickém Záhoří  zahájen 10. ročník cyklu putovních adventních koncertů Advent mezi horami.

 

Slavnostní atmosféru hned na začátku navodila přivítání pana starosty  obce Vojtěcha Špinlera a duchovního správce Farnosti Neratov Mons. Josefa Suchára.

Pod vedením sbormistryně Mirky Stejskalové zazněly rorátní, vánoční písně a  koledy v podání  dětského pěveckého sboru Petrklíč při ZUŠ Letohrad s hudebním doprovodem.

Koledy si zazpívaly i děti z místní Základní školy pod vedením Mgr. Jana Morávka.

Po 16:00 hodině byl  slavnostně u Obecního úřadu rozsvícen vánoční strom a betlém, světlo adventu si mohl každý odnést domů, od zapálené  první adventní svíčky na adventním věnci v kostele.

Po celou dobu probíhal na Obecním úřadě adventní jarmark, kde bylo možné zakoupit výrobky chráněných dílen Kopeček, marmeládky,  svíčky, čepice, perníky, cukroví, adventní věnce, výrobky z vitrážového skla nebo se zahřát  vánočním punčem,

či něco dobrého zakousnout.

Děkujeme všem, kteří nás při této akci podpořili  a těšíme se na setkání

při II. adventním koncertě tohoto cyklu v polském Zieleńci v sobotu 3. prosince od 14:00 hodin v kostele sv. Anny, kde vystoupí pěvecký sbor STA ALLEGRO z Kudowy Zdrój.

 

FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/8-i-adventni-koncert-26-11-2016-orlicke-zahori

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L