Stalo se

V sobotu 2.12.2017 se v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří konal  v rámci projektu

"Tradice v údolí Divoké Orlice" reg. č. CZ .11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374

I. ADVENTNÍ KONCERT z cyklu Advent mezi horami.

Slavnostního zahájení I. adventního koncertu se ujal Mons. Josef  Suchár a  děti z místní Základní školy pod vedením Radomíry Šafářové  se zpěvem koled.

V další časti programu vystoupil dětský pěvecký sbor Petrklíč při ZUŠ Letohrad pod vedením sbormistryně Mirky Stejskalové.

Zazněly písně lidové, adventní a vánoční za hudebního doprovodu členů sboru.

Adventní atmosféru během celého odpoledne na obecním úřadě zajistil adventní jarmark řemeslných výrobků.

K zakoupení tu byly perníčky, čepice, svíčky, hrnečky, keramické výrobky a ozdoby, koberečky, ubrusy, dečky, vitrážové obrázky, andělé, adventní věnce, vánoční výzdoba, cukroví

a mnoho dalšího.

Teplé občerstvení  zahřálo a po setmění byl u obecního úřadu slavnostně rozsvícen vánoční strom a betlém za zpěvu koled místních dětí ze Základní školy  a  dětského pěveckého sboru Petrklíč.

Rozdávalo se i adventní světlo.

Druhý adventní koncert z tohoto cyklu  se koná v sobotu 9.12.2017 od 14:00 hodin v Lasówce (PL) v  kostele sv. Antonína.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.

 

 

FOTODOKUMENTACE:

 

http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/34-i-adventni-koncert-2-12-2017-orlicke-zahori

 

AKTUALITY Regional Development Agency 2.12.2017 - V Orlickém Záhoří zahájili advent : https://www.rda-rk.cz/clanky-detsky-pevecky-sbor-petrklic-zahajil-advent-v-orlickem-zahori.html

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L