Stalo se

ADVENTNÍ JARMARK BYSTRZYCA KLODZKA 16.12.2017

V sobotu 16.12.2017 se konal v rámci projektu "Tradice v údolí Divoké Orlice" reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000326 v  partnerském městě Bystrzyca Klodzka ADVENTNÍ JARMARK.

Do programu akce byly zapojeny děti ze ZŠ v Orlickém Záhoří, zpívaly pod vedením paní učitelky Radomíry Šafářové  české  vánoční koledy.  Adventní jarmark probíhal před Kulturním domem, k zakoupení tu byly krásné adventní a vánoční ozdoby, řemeslné výrobky a teplé občerstvení. Adventní jarmark byl poslední akcí uvedeného projektu, poděkování a přání další spolupráce si vzájemně předali paní starostka Gminy Bystrzyca Klodzka  Renata Surma a Vojtěch Špinler starosta obce Orlické Záhoří.

 

Fotodokumentace - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/48-adventni-jarmark-bystrzyca-klodzka-16-12-2017

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L