Stalo se

Ve čtvrtek 3.8.2017 se v našem partnerském městě BYSTRZYCA KLODZKA konal v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374  
  polsko-český kulturní čtvrtek. Bohatý program s divadélkem pro děti i dospělé, tancem a kouzelníkem obohatila naše houslistka NIKA z Náchoda.

Následující akcí tohoto projektu je mezinárodní dřevařská soutěž Kunštátský drvoštěp s doprovodným programem, která se koná 12.8.2017 v Orlickém Záhoří na hřišti od 13:00 hodin.
Z Polska se můžeme těšit na ohňovou show v podání TUB Bystrzyca Klodzka nebo na naši hudební skupinu VIPIŠ.

FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/28-polsko-cesky-kulturni-ctvrtek-3-8-2017-bystrzyca-klodzka

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L