Stalo se

V pátek 29. října 2021 se v prostorách Orlickohorského centra konalo mezinárodní cvičení hasičů. Zástupci z OSP Domaszków, OSP Pławnica a JSDH Olešnice v Orlických horách byli seznámeni s novými prostory a hasičskou technikou. Z důvodu přestěhování hasičské zbrojnice se dohodli, že bude nutné zaktualizovat mapu společného území a informace potřebné ke společnému zásahu. Za vedení HZS Královéhradeckého kraje se cvičení zúčastnil plk. Ing. Radek Vymlátil, náměstek ředitele pro úsek IZS a OPŘ a velitel stanice Dobruška npor. Vít Klouček, DiS.

Akce se konala v rámci projektu Zvýšení intenzity spolupráce obcí Orlické Záhoří a Międzylesie, reg. č.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002227, který je spolufinancován EU prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

DSC 0843

DSC 0844

DSC 0856

DSC 0863

DSC 0867

DSC 0875

DSC 0876

DSC 0877

DSC 0882

 

DSC 0884

 

DSC 0880

DSC 0902

 

 

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L