Stalo se

28.1.2022 jsme se podruhé sešli s dětmi, aby společně malovaly obrázKoláže4ky, které se stanou součástí knihy Záhořských pohádek. Děti se do toho opřely tak, že už teď víme, že se všechny do knihy nevejdou. Ale nebojte, určitě o jejich krásné výtvory nepřijdete! Ze všech namalovaných obrázků vznikne výstava, kterou si budou moci všichni prohlédnout v pátek 29.4.2022 při křtu knihy. Na výsledek se sami moc těšíme ♥
Akce je součástí projektu Kultura a sport bez hranic, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002651, který je spolufinancován EU prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
 
Koláže4
Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L