Stalo se

O víkendu 26.-27.6.2021 se v obci Orlické Záhoří konalo Červnové kulturní setkání na hranici, pouťové oslavy. Akce se konala v rámci česko-polského projektu Zvýšení intenzity spolupráce obcí Orlické Záhoří a Miedzylesie, reg. č. CZ.11.4..120/0.0./0.0/16_008/0002227, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
V sobotním programu se děti pobavily s klaunem, v tvořivých dílničkách si malovaly obrázky, stříhaly, lepily, navlékaly korálky ... K poslechu hrála skupina Dynamic.
Nedělní program byl zahájen svěcením obnoveného pomníku padlých v I. světové válce před místní Základní a Mateřskou školou, za přítomnosti místostarosty obce Ing. Libora Krčka, duchovního správce Mons. Josefa Suchára a přítomných hostů a přátel z Čech i Polska.
Po vysvěcení následovala poutní mše v kostele sv. Jana Křtitele za krásného doprovodu varhan - František Dvořák, trubky - Adam Pospíšil a zpěvu Elišky Hrochové. Po slavnostním zahájení odpoledního programu u kostela místostarostou obce, následovalo vystoupení sboru Orlickohorských v krojích s lidovými písněmi v německém dialektu, vystoupení dětí z místní školy a školky za hudebního doprovodu Oty Turka a asistence jejich pedagogů. Během celého odpoledne probíhal řemeslný jarmark s výrobky s označením Orlické hory originální produkt, tvořivé dílničky pro děti. Návštěvníci si pochutnali na výborné kávě a dezertech od kluků z Café Neratov u jejich kávového stánku, či na točeném pivu z Neratova. Mlsání si užily i děti, jen si z té nabídky dobrot vybrat, perníková srdce, bonbóny, domácí cukroví. K sváteční atmosféře nechyběl ani zpěv a hudební doprovod Veroniky a Míry Tomanových.
Všem návštěvníkům po dobu akce byla umožněna prohlídka věže a místního kostela.

20210627 125636

20210627 113524

20210627 143837

20210627 150246

20210627 144306

20210627 152718

20210627 161409

20210627 153012

20210627 152901

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L