Ohlasy - Další články

VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE 15.8.2017

KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP 12.8.2017 - ORLICKÉ ZÁHOŘÍ,
ZPRÁVY 15.8.2017 v 18:00 hodin ČAS VYSÍLÁNÍ 6:18
Mezinárodní dřevařská soutěž SE KONALA V RÁMCI PROJEKTU TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE, který je spolufinancován z prostředků EFFR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.


https://www.facebook.com/VychodoceskaTelevize/?hc_ref=ARTC4EdZ_1c-zlfxtzrQDyLKQ019O-IQX7p9SaeTDx4jjrZrb8hFMq2n6ha2Nznr648&fref=nf
Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L