25.05.2020 09.06.2020  Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory - Závěrečný účet za rok 2019

                               - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlické hory - 2019

                               - Inventarizační zpráva - 2019

                               - Příloha č. 4 Příkazu č. 1/2019

                               - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - 2019

 

13.05.2020 03.06.2020 Návrh závěrečného účtu obce Orlické Záhoří na rok 2019

                                      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

                                      Inventarizační zpráva obce za rok 2019

                                      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha za rok 2019

                                      Závěrečný účet  - sestavy FENIX za rok 2019

 

29.05.2019 25.06.2019 - Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory - Závěrečný účet za rok 2018

                                  - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

                                  - Výkazy DSO Region Orlické hory k 31.12.2018

                                  - Inventarizační zpráva DSO Region Orlické hory r. 2018

23.05.2018  12.06.2018 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory k 31.12.2017 - Závěrečný účet za rok 2017

                                        Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2017

                                        Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Region Orlické hory za rok 2017

                                        Inventarizační zpráva DSO Region Orlické hory za rok 2017

26.04.2017 30.06.2018 - Schválení závěrečného účtu 2016 - Usnesení zastupitelstva dne 24.04.2017
                                                           Zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 - titulní strana

                                                           Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016
                                                           Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix
                                                           Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - 2016
                                                           Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016 
                                                           Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                           Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                           Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
07.04.2017 24.04.2017 - Návrh závěrečného účtu 2016
                                                     Zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 - titulní strana
         
                                                     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016   
                                                     Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix
                                                     Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - 2016
                                                     Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016
                                                     Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                     Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                     Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
30.03.2017 31.03.2018 Schválený rozpočet obce Orlické Záhoří na rok 2017 - usnesení zastupitelstva ze dne 29.03.2017
                                      Schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018-2020 

Ocenění