04.06.2020 22.06.2020 Veřejná vyhláška - KUKHK-2619/UP/2014-A - sdělení o možnosti vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí

29.04.2020 14.05.2020 Veřejná vyhláška - KUKHK-2619/UP/2014-A - oznámení o zahájení řízení o žádosti o obnovu řízení

Územní plán obce Orlické Záhoří

Trčkov - Bedřichovka

Jadrná - Kunštát

Černá Voda

 

 

29.11.2019                                       Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2020

Volby do zastupitelstev obcí dne 05.10.2018-06.10.2018   -     20.06.2018     Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích podporující kandidaturu

                                                                                                 -     20.06.2018     Oznámení - stanovení obcí pro registraci kandidátních listin

                                                                                                 -     12.07.2018     Informace občanům - pro volby do zastupitelstva obce Orlické Záhoří

                                                                                                 -     08.10.2018     Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

 Volby prezidenta republiky    - Rozhodnutí předsedy senátu parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta republiky

                                                   - Možnost hlasování na voličský průkaz

                                                   - Informace o způsobu hlasování

                                                   - Stanovení minimálnlího počtu členů okrskové volební komise a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků a jmenování zapisovatele

                                                   - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

                                                   - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

                                                   - Opis výsledku hlasování

21.08.2017   06.09.2017     Veřejná vyhláška - ÚR - MEUROK/917/I/1/390/2017/Hock-4
                                             Legenda

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky

   
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

25.11.2016   15.12.2016     Návrh rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko na rok 2017

19.10.2016                           Spuštění elektronické evidence tržeb

10.10.2016                           Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 7.10.-8.10.2016

Ocenění