V sobotu 10.8.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu „10 let spolu“ registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778

Mezinárodní dřevosochání (Kunštátský drvoštěp).

Všechny soutěžící a diváky přivítal spolu se starostou obce, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který si vyzkoušel i první soutěžní disciplínu,

štípání sekerou na přesnost. Mezi  další disciplíny patřilo řezání kaprovkou ve dvojici na čas a řezání motorovou pilou na přesnost a čas.

Ve dvou disciplínách  soutěžila Kačenka s Rampušákem a  ve štípání sekerou  i Pašerák.

V průběhu soutěže  mohli diváci sledovat  i úžasnou práci  řezbářů. Před vyhodnocením soutěže byla předvedena  dvoumužná motorová pila z 60. let

minulého století. K tanci a poslechu  od odpoledních hodin hrála kapela  VIPIŠ.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/90-mezinarodni-drevosochani-10-8-2019?start=0

V sobotu 13.7.2019 se konalo v Orlickém Záhoří  v rámci projektu "10 let spolu" reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778 Mezinárodní cvičení hasičů s ukázkou techniky financované z EU - XII. ORLICKO-BYSTŘICKÝ PUTOVNÍ POHÁR.

 

Slavnostního zahájení spolu se starostou obce Vojtěchem Špinlerem se ujali hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a za územní odbor Rychnov nad Kněžnou  Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje plk. Martin Král.

Do mezinárodní soutěže cvičení hasičů bylo celkem přihlášeno  10 soutěžních družstev, v kategorii: děti, ženy, muži, z toho 3 družstva byla z Polska.

Počasí bylo proměnlivé, v závěru soutěže  pršelo.

 

Výsledky:

 

Děti                                                         čas

1. OSP MDP ŹABLOCIE (PL)             1:14,14

 

Ženy

1. OSP PLAWNICA   (PL)                   1:09,23

 

Muži:

1. Žamberk                                          0:33,39

2. Kameničná                                      0:36,48

3. Deštné v Orlických horách              0:44,46

4. Orlické Záhoří                                  0:45,14

5. Žárová                                             0:46,13

6. OSP PLAWNICA (PL)                     0:46,40

7. Olešnice v Orlických horách            0:46,70

8. Zdelov                                              0:49,78

 

O večerní zábavu se postarala kapela TROP z Olešnice v Orlických horách.
66444279 2949839965088754 1218279722757128192 n1
66422057 2949838395088911 1442001008677879808 n1

O víkendu 22.-23.6.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří tradiční POUŤOVÉ OSLAVY.

V sobotu odpoledne se v kapli Navštívení Panny Marie v Černé Vodě sešli poutníci z blízka i  z daleka a zahájili spolu s duchovním správcem farnosti Mons. Josefem Suchárem mši svatou a také  program tradičních oslav obce. Po mši svaté se v kapli rozezněly tóny lesnice, na kterou hrál Filip Trejtnar.

Odpoledne patřilo dětem, které si hrály, soutěžily,  ale i zpívaly s klaunem. O večerní zábavu se postarala kapela Relax.

Nedělní poutní mše byla doprovázena překrásným zpěvem Elišky Hrochové za doprovodu varhan, na které hrál její otec Josef Hroch.

Slavnostního  zahájení a přivítání všech poutníků na návsi se ujal místostarosta Ing. Libor Krček, který je i seznámil s odpoledním programem.

Zpěv  Elišky Hrochové zněl nejen v kostele, ale i na venkovním pódiu za doprovodu jejího otce a  zpříjemnil slavnostní atmosféru. 

Vystoupení dětí z místní školy a školky za doprovodu a pomoci jejich učitelek Radomíry Šafářové a Evy Poislové bylo pro všechny posluchače také příjemným zpestřením. Děti, které navštěvují ZUŠ předvedly své nástroje a že jich nebylo málo (harmonika, kytary hned dvě a elektronické piáno).

V tradičních krojích vystoupil pěvecký sbor Orlickohorských, pod vedením pana Aloise Galleho. V jejich repertoáru jsou písně v německém jazyce s místním dialektem.

Závěr pouťových oslav patřil Mírovi a Veronice Tomanovým, kteří hráli k tanci i poslechu.

 

 Fotodokumentace http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/88-pout-22-23-6-2019

 

 

 

Ve středu 12.6.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu 10 let spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778

poznávací zájezd č. 2 do Paláce Marianny Oranžské  v Kamienci Ząbkowickém.

Palác je architektonickou perlou Dolního Slezska a nejlepším příkladem neogotické architektury. Byl postaven v první polovině XIX. století z iniciativy princezny Marianny Oranžské (1810-1883) dle předlohy architekta Karla Schinkla. Po jeho smrti stavební plán realizoval jeho student mladý architekt Ferdinand Martius. 

Základní kámen pro stavbu paláce byl položen 15. října 1838. A 20. dubna začaly práce na výstavbě sídla. Princezna neustále zasahovala do designu paláce a měnila nejmenší detaily.

V paláci bylo více než 100 větších a menších místností, kaple a dva velké sály. V jednom z nich, tak zvaném jídelním sále se nacházely dvě obrovské fresky, "Svatba v Káni" a "Baltazarova slavnost".Výstavba paláce byla dokončena o 33 let později, drobné práce a vybavení interiéru paláce trvaly do roku 1902. Po II. světové válce začala devastace a rozkrádání majetku paláce a to, co zbylo podlehlo požáru v lednu roku 1946. V roce 1986 byla nemovitost pronajata soukromé osobě na dobu 40 let.V roce 2012 získala obec Kamieniec Ząbkowicki chátrající objekt a následně přistoupila k jeho rekonstrukci. Díky investicím, které zahrnují údržbu, opravy a rekonstrukci, objekt získává ztracený lesk a od května 2013 je zpřístupněn pro návštěvníky. 

Další zastávkou v Kamienci Ząbkowickém byl klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde  nám místní kněz  umožnil prohlídku kostela a oratoře, vystavují zde bohoslužebné předměty (lucerničky, svícny, ornáty, kalichy a různé liturgické předměty). Místní farnost spolupracuje s farností Neratov, která v rámci jejich společného projektu "Víra nás spojuje" zpřístupnila k prohlídce  také oratoř v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.

Poslední poznávací zájezd č. 3  v rámci projektu 10 let spolu se uskuteční ve středu 25.9.2019 na zámek Książ.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/86-poznavaci-zajezd-c-2-12-6-2019

 

 

 

 

 

Ve středu 15.5.2019  pořádala Obec Orlické Záhoří  v rámci projektu „10 let spolu“ registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778 poznávací zájezd č. 1  do Bystrzycy Klodzkiej za atraktivitami města a na zámek do Miedzylesie.

V Bystrzycy Klodzkiej jsme spolu s průvodci navštívili Filumenistické muzeum,  vystoupali na Kladskou baštu a Vodní bránu, prohlédli sředověký pranýř na Malém Rynku a následně ochutnali polské tradiční pokrmy.

Poté jsme přejeli do Miedzylesie, kde nás čekala  zajímavá prohlídka zámku, který je postupně rekonstruován.

Součástí zámku je  funkční hotel s restaurací, který býval dřve konírnou.

20190515 084722

Fotodokumentace: 

http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/84-poznavaci-zajezd-zamek-miedzylesie-atraktivity-bystrzycy-klodzkiej-15-5-2019

 

 

 

 

 

Ocenění