AKTUÁLNÍ ROZPIS BOHOSLUŽEB -  ROZPIS 12. - 19.9.2021

Bohoslužby se  v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří konají každou první neděli v měsíci v 8:00 hodin, aktuálně rozpis: https://www.neratov.cz/navstivte-neratov/pro-poutniky/bohosluzby Rozpis bohoslužeb

Kostel sv. Jana Křtitele Orlické Záhoří - pozdně barokní kostel z let 1754–1763, kterému předcházel kostel dřevěný, uváděný už v roce 1612. Kostel je jednolodní, obdélníkový se zaoblenými rohy. Hranolová věž přiléhá k pravoúhlému presbytáři. Lze zde spatřit fresky z 2. poloviny 19. století. Zařízení kostela je barokně-klasicistní, pocházející z doby kolem roku 1770. Hlavní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého, Zikmunda, Václava a Vojtěcha je zajímavým dokladem uctívání českých národních světců v poněmčeném pohraničí. Můžeme zde vidět i malý obraz Madony s Ježíškem.

V lodi jsou dva pseudorománské oltáře. V kostele je umístěna stálá expozice historie sklářství a celoroční výstava fotografií, zpřístupněná je nově i vyhlídková věž kostela s expozicí v půdním prostoru, otevřeno dle provozu informačního centra.


PLAKÁTEK OTEVÍRACÍ DOBA VĚŽ

Ocenění