Stalo se

Už z hor zní zvon ...
28.1.2021 byl zavěšen firmou Impuls B z Ostravy, v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří nový zvon, E2, 100 kg, vysvěcený 12.12.2020 - sv. Jan Nepomucký.
Nový zvon byl pořízen v rámci česko-polského projektu: Z věže do věže se sv. Janem Nepomuckým, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002470.
Bude zvonit 2x denně, v letním čase ve 12 hodin a v 19 hodin, v zimním čase ve 12 hodin a v 18 hodin.

20210128 135022

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L