Stalo se

Obec Orlické Záhoří pořádala o víkendu 23. - 24.6.2018 tradiční POUŤOVÉ OSLAVY.

Program obou dnů začínal odpoledne bohoslužbou, v sobotu v kapli Navštívení Panny Marie v Černé Vodě, kde se připomínalo 10. výročí znovu vysvěcení kaple a v neděli poutní bohoslužbou v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří. Obě bohoslužby koncelebroval Mons. Josef Suchár, nedělní bohoslužbu tlumočila v německém jazyce PhDr. Jana Šebová.

V sobotu si přišly  na své i děti, pro které  byla  připravena pohádka "Jak si  Rózička štěstí našla" v podání Loutkového divadla Maminy z Jaroměře.

Po pohádce se děti svezly na koníkovi a  dle možností a rozmarů počasí si zaskákaly na trampolíně. O večerní zábavu se postarala kapela JUNO s houslistkou Nikou z Náchoda.

 

V neděli odpolední slavnostní program zahájili přivítáním hostů pouťových oslav Mgr. Milan Greguš a Herbert Breiter.

Po zahájení nedělních oslav vystoupil  taneční soubor Česká Beseda z Lukavice u Žamberka, houslistka Nika, děti z místní Mateřské a Základní školy, pěvecký sbor Orlickohorských v krojích a Míra a Veronika Tomanovi s písničkami k tanci a poslechu.

 

Děkujeme všem příznivcům, dobrovolníkům  a sponzorům pouťových oslav za jejich účast, pomoc a podporu.

 FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/69-poutove-oslavy-23-24-6-2018

 

TV ORLICA 23. - 24. 6. 2018

http://www.tvorlica.pl/?p=14988#more-14988

http://www.tvorlica.pl/?p=15000#more-15000

 

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L