Stalo se

O víkendu 22.-23.6.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří tradiční POUŤOVÉ OSLAVY.

V sobotu odpoledne se v kapli Navštívení Panny Marie v Černé Vodě sešli poutníci z blízka i  z daleka a zahájili spolu s duchovním správcem farnosti Mons. Josefem Suchárem mši svatou a také  program tradičních oslav obce. Po mši svaté se v kapli rozezněly tóny lesnice, na kterou hrál Filip Trejtnar.

Odpoledne patřilo dětem, které si hrály, soutěžily,  ale i zpívaly s klaunem. O večerní zábavu se postarala kapela Relax.

Nedělní poutní mše byla doprovázena překrásným zpěvem Elišky Hrochové za doprovodu varhan, na které hrál její otec Josef Hroch.

Slavnostního  zahájení a přivítání všech poutníků na návsi se ujal místostarosta Ing. Libor Krček, který je i seznámil s odpoledním programem.

Zpěv  Elišky Hrochové zněl nejen v kostele, ale i na venkovním pódiu za doprovodu jejího otce a  zpříjemnil slavnostní atmosféru. 

Vystoupení dětí z místní školy a školky za doprovodu a pomoci jejich učitelek Radomíry Šafářové a Evy Poislové bylo pro všechny posluchače také příjemným zpestřením. Děti, které navštěvují ZUŠ předvedly své nástroje a že jich nebylo málo (harmonika, kytary hned dvě a elektronické piáno).

V tradičních krojích vystoupil pěvecký sbor Orlickohorských, pod vedením pana Aloise Galleho. V jejich repertoáru jsou písně v německém jazyce s místním dialektem.

Závěr pouťových oslav patřil Mírovi a Veronice Tomanovým, kteří hráli k tanci i poslechu.

 

 Fotodokumentace http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/88-pout-22-23-6-2019

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L