Stalo se

O víkendu 27. - 28.6.2020 se v Orlickém Záhoří konaly v rámci česko-polského projektu Rok pašeráka reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002047 Pouťové oslavy s pašeráckou zábavou.

Sobotní program zahájila posvícenská bohoslužba v  Černé Vodě, kde se připomínalo 12. výročí znovuvysvěcení kaple Navštívení Panny Marie, kterou opravily Lesy ČR s.p. a slavnostně tu zazněly lovecké signály, které znějí na honech, v podání Filipa Trejtnara.

Další program pro děti i dospělé byl připraven na místním hřišti, kde se  děti bavily  s klaunem a později všichni na  pašerácké zábavě se skupinou Relax.

Nedělní pouťovou bohoslužbu koncelebroval duchovní správce farnosti Mons. Josef Suchár, na varhany hrál Josef Hroch a spolu s ním zpívala Eliška Hrochová. V německém jazyce a místním dialektu zpíval sbor Orlickohorských a také nechyběl polský jazyk našich přátel z Polska.

Slavnostní odpolední program na návsi uvedl a všechny přítomné přivítal místostarosta Libor Krček. Ve svém hudebním vystoupení, tentokrát na návsi pokračovali Josef a Eliška Hrochovi. Děti z místní školy a školky si s panem učitelem Petrem Strachem připravily a zazpívaly lidové písničky: "Já jsem muzikant", "Když jsem já sloužil"a "Není nutno" od Jaroslava Uhlíře. V německém jazyce o lásce, kráse a přírodě Orlických hor zpíval sbor Orlickohorských pod vedením Aloise Galleho. Na závěr programu hráli a zpívali Míra a Veronika Tomanovi.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/102-poutove-oslavy-s-paserackou-zabavou-27-28-6-2020

publicita fmp komplet barevna jpg11

 

 

 

 

 

 

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L