Stalo se

O víkendu 24.-25.6.2023 se v Orlickém Záhoří konaly tradiční pouťové oslavy, které pořádala Obec Orlické Záhoří a místní spolek Za horami Orlické Záhoří. V sobotním i nedělním programu si děti užily střílení ze vzduchovky, malování na obličej, tvořivé dílničky. Sobotní pouťovou zábavu malým i velkým návštěvníkům zpříjemnila skupina SONG. V neděli akce pokračovala tradičním jarmarkem s cukrovinkami, bylinkami, šperky, keramikou, Kávovým stánkem - Kluci z Café Neratov, poutní mší v kostele sv. Jana Křtitele, kterou koncelebroval Mons. Josef Suchár a zazněly varhany v podání Petra Strakoše za zpěvu Terezky Kozubkové a sboru Orlickohorských. Připraveny byly mimořádné prohlídky věže kostela s průvodcem. Slavnostního zahájení odpoledního programu se ujal pan Oto Turek, zastupitel a učitel v jedné osobě s pěveckým a doprovodným vystoupením dětí z místní školy. Krásné vystoupení si připravily také místní mažoretky Melody, pod vedením paní učitelky Elišky Záleské. Kouzlilo se a zpívalo s Klaunem S Radostí a nakonec k tanci a poslechu hráli Míra a Veronika Tomanovi. Děkujeme všem návštěvníkům pouťových oslav za účast a sponzorům této akce za podporu.

Foto: Mgr. Michaela Prouzová 

https://www.orlickezahori.eu/index.php/cs/galerie/1-obec/61-poutove-oslavy-2023

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L