Stalo se

V pátek 15.9.2017 pořádal spolek Za horami Orlické Záhoří pro rodiče a děti PAŠERÁCKOU STEZKU. Soutěže v běhu, skákání do dálky, házení medicinbalem a krikeťákem, prolézání pytlem, naplňování misky vodou, doplňovaly  soutěže vědomostní např. poznávání zvířecích stop,  předmětů z kouzelného pytlíku a nakonec omalovávání. Všichni soutěžící byli  za svoje výkony odměněni.  Akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Fotodokumentace - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/31-paseracka-stezka-15-9-2017

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L