Stalo se

8.8.2020 Kunštátský drvoštěp s ukázkou vyřezávání pašeráků motorovou pilou - Orlické Záhoří

Kategorie soutěže :
Štípání špalku na přesnost
I. Jiří Kolovratník...
II. Jaroslav Lankaš
III. Filip Trejtnar

Řezání kaprovkou na čas
I. Miroslav Máslo + Jaroslav Lankaš
II. Miloš Fabián + Miloš Burget
III. Josef Kůst + Martin Kůst

Řezání motorovou pilou na čas a přesnost
I. Miroslav Máslo
II. Lukáš Mareš
III. František Smolka

Výsledky sekera + kaprovka

Výsledky pila

 

O večerní zábavu se tradičně postarala hudební skupina VIPIŠ.

 

Akce se konala v rámci česko-polského projektu "Rok pašeráka" reg. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002047, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

11

22

33

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L