Stalo se

JARNÍ VÝLET STŘÍBRNÁ HORA, ZABKOWICE SLASKIE

Ve středu 23.5.2018 pořádala Obec Orlické Záhoří JARNÍ POZNÁVACÍ VÝLET do Polska.

Cílem výletu byla tvrz-pevnost  Stříbrná hora, Křivá věž  a Muzeum Frankensteina v Zabkowicích Slaskich.

Tvrz Stříbrná hora   se začala stavět v roce 1765 z podnětu pruského krále Fridricha II. Projektantem pevnosti byl pruský inženýr plukovník Ludwig von Regler. Posádka pevnosti čítala 2500 vojáků, kteří přispívali také  k  rozvoji města. Pevnost měla také negativní stránky, během bojů při obležení pevnosti v vroce 1807 bylo město téměř zničeno. Zrušení pevnosti a spolu s ním také vojenské posádky způsobilo pomalý úpadek města. Pevnost přestala plnit vojenské účely a začala být využívána turisticky.

 

Křivá věž v Zabkowicích Slaskich

Historie věže není podložena písemnými zdroji, ale existují domněky, že věž je pozůstalost hradu postaveného na tomto místě v ranném období 1. pol. 13. století, zničeného v 2. pol. 15 století, o čemž může svědčit i její vchod, který je umístěn ve výšce prvního patra. V roce 1413 byla podle nejstarší dochované kroniky města dokončena výstavba farního kostela a výstavba zvonice nacházející se  v její blízkosti - dnešní Křivé věže. V kronice se píše, že věž se vychýlila teprve v roce 1590 v důsledku lokálního zemětřesení. Další vychýlení mělo být v letech 1592 a 1598. Po požáru v roce 1858 věž v horní části vyhořela, za dva roky byla znovu vystavěna. Věž má výšku 32,5 m a je vychýlena od kolnice o cca 2,1 m.

 

Muzeum Frankensteina v Zabkowicích Slaskich

V  expozici Muzea Frankensteina jsme vyslechli napínavou legendu o Frankensteinu a prohlédli tématickou expozici.

 FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/65-jarni-vylet-23-5-2018

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L