Ostatní 2010

   
  Název Vyvěšeno Datum sejmutí
       
  Změna č. 4 Územního plánu obce Orlické Záhoří 8.10.2009 15.11.2010
  OH Změny4 (soubor v ZIP)
  Změny4 UP2 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
  Změny4 OUP2 KOORDINAČNÍ VÝKRES
  Změny4 OUP3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
  Změny4 UP3 HLAVNÍ VÝKRES
  OZ Z4 návrh text
  Změna č. 4 Územního plánu obce Orlické Záhoří 30.9.2009  15.11.2010
  Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu změny č. 4
  Návrh zadání Změny č. 4 ÚPO
  Veřejná vyhláška – projednání návrhu zadání Změny č. 4
  Návrh zadání – Zákres lokalit
  Rozdělovník
 

Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 15.-16.10.2010
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Oznámení o jmenování zapisovatele
Oznámení
Oznámení - seznam obcí
Oznámení - potřebný počet podpisů na petice
Výpis - stanovení počtu členů zastupitelstva v budoucím volebním období

18.10.2010  
       
  Záměr prodeje pozemku 20.9.2010 8.10.2010
  Záměr prodeje pozemků 25.8.2010 13.8.2010
  Záměr prodeje pozemků 1.7.2010 17.7.2010
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO BioTop Bartošovovice v Orlických horách 7.6.2010 23.6.2010
   Závěrečný účet BIOTopu Bartošovice 7.6.2010 23.6.2010
  Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2009 4.6.2010 21.6.2010
  Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby – Lindovi
Veřejná vyhláška
Legenda
24.5.2010 24.5.2010
  Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
mapa
24.5.2010 10.6.2010
  Záměr převodu pozemků na AOPK RK 10.5.2010 27.5.2010
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Orlické Záhoří za rok 2009 19.4.2010 7.5.2010
  Závěrečný účet roku 2009 19.4.2010 7.5.2010
  Záměr prodeje a odkupu pozemků 23.4.2010 10.5.2010
  Záměr prodeje a převodu  6.4.2010 22.4.2010
  Rozpočet pro rok 2010 9.3.2010 29.3.2010
  Oznámení - SKIAREÁl Jadrná - upravené řešení 1.2.2010 16.2.2010