20.06.2018  05.07.2018  Usnesení zastupitelstva ze dne 18.06.2018

                                        Smlouva o zápůjčce - SKI Areál Orlické Záhoří

26.09.2017  05.10.2017   Pozvánka na zastupitelstvo dne 05.10.2017 - přeloženo na 11.10.2017 od 15.00 hodin

-

07.04.2017   24.04.2017  Zpráva o hospodaření za rok  obce Orlické Záhoří 2016 - titulní stránka
                                         Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016
                                         Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix
                                         Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky obce Orlické Záhoří 2016
                                         Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016
                                         Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                         Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                         Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy

30.03.2017   31.03.2018  Usnesení zastupitelstva ze dne 29.3.2017
                                         Schválený rozpočet obce Orlické Záhoří na rok 2017
                                         Schválený rozpočtový výhled obce Orlické Záhoří na léta 2018-2020 

13.03.2017   29.03.2017   Usnesení zastupitelstava ze dne 13.03.2017
                                          Návrh rozpočtu obce Orlické Záhoří na rok 2017
                                          Návrh střednědobého Rozpočtového výhledu na léta 2018,2019,2020 Obce Orlické Záhoří 
16.02.2017    06.03.2017  Usnesení 2-2017 ze dne 14.2.2017
14.12.2016   30.12.2016  Usnesení 12-2016 ze dne 13.12.2016
31.10.2016   08.11.2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 8.11.2016
05.10.2016   20.10.2016  Usnesení 09-2016 ze dne 04.10.2016
23.09.2016   04.10.2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 04.10.2016 - náhradní termín
14.09.2016   26.09.2016  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 26.09.2016
29.08.2016   14.09.2016  Usnesení 08-2016 ze dne 24.08.2016
08.08.2016   24.08.2016  Usnesení 07-2016 ze dne 08.08.2016

Ocenění