26.04.2017 30.06.2018 - Schválení závěrečného účtu 2016 - Usnesení zastupitelstva dne 24.04.2017
                                                           Zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 - titulní strana

                                                           Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016
                                                           Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix
                                                           Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - 2016
                                                           Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016 
                                                           Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                           Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                           Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
07.04.2017 24.04.2017 - Návrh závěrečného účtu 2016
                                                     Zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 - titulní strana
         
                                                     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016   
                                                     Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix
                                                     Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - 2016
                                                     Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016
                                                     Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                     Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                     Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
30.03.2017 31.03.2018 Schválený rozpočet obce Orlické Záhoří na rok 2017 - usnesení zastupitelstva ze dne 29.03.2017
                                      Schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018-2020 

Ocenění