23.05.2018  12.06.2018 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory k 31.12.2017 - Závěrečný účet za rok 2017

                                        Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2017

                                        Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Region Orlické hory za rok 2017

                                        Inventarizační zpráva DSO Region Orlické hory za rok 2017

Ocenění