07.06. 2022  Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2021

- Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

04.05.2022 30.05.2022 - Návrh závěrečného účtu DSO Region Orlické hory za rok 2021

                                      - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2021

                                      - Výkazy k 31.12.2022

                                      - Inventarizační zpráva

                                      - Zpráva o hospodaření DSO Region Orřlické hory k 31.12.2021 - Závěrečný účet za rok 2021

Ocenění