13.05.2019 29.05.2019 - zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří 2018 - titulní strana

                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2018

                                  - závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2018 - sestava Fenix

                                  - sestavy FIN, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky za rok 2018

                                  - inventarizační zpráva za rok 2018

                                  - zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří + sestavy za rok 2018

                                  - zápis z kontroly hospodařaení SKI Areálu Orlické Záhoří + sestavy za rok 2018