15.11.2016   02.12.2016      VV - Nového návrhu - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK

Ocenění