V pátek 6.10.2017 pořádal z.s. Za horami Orlické Záhoří pro děti a rodiče sportovní odpoledne - "XI. SLET DRAKŮ V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ,aneb co nám počasí dovolí".

Počasí nám  tentokrát nepřálo, vítr foukal, ale  přeháňky nás  nešetřily.  Pro případ mokré varianty, jsme pro děti  měli připravené  na zahřátí v klubovně na hřišti dovednostní soutěže: skákání v pytli, běhání, skákání po jedné noze, pozadu, přeskakování lavičky či posílání tiché pošty. V mezičase mezi přeháňkami se podařilo draky vypustit, létali téměř sami.

Za sportovní výkony, výdrž a dovednost byly děti odměněny věcnými cenami.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří se vydali i přes nepřízeň počasí vyzkoušet si " sportovního odpoledne".

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/32-drakiada-6-10-2017

 

Tato akce byla realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

 

 

 

V pátek 15.9.2017 pořádal spolek Za horami Orlické Záhoří pro rodiče a děti PAŠERÁCKOU STEZKU. Soutěže v běhu, skákání do dálky, házení medicinbalem a krikeťákem, prolézání pytlem, naplňování misky vodou, doplňovaly  soutěže vědomostní např. poznávání zvířecích stop,  předmětů z kouzelného pytlíku a nakonec omalovávání. Všichni soutěžící byli  za svoje výkony odměněni.  Akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Fotodokumentace - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/31-paseracka-stezka-15-9-2017

V pátek 15.9.2017 se na Spaloně a v okolí Gminy Bystrzyca Klodzka konaly v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 POLSKO-ČESKÉ POŽÁRNÍ MANÉVRY.
Za Obec Orlické Záhoří se zúčastnila šestičlenná jednotka dobrovolných hasičů s jejich velitelem  panem Karlem Vychytilem.

FOTODOKUMENTACE -  http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/30-polsko-ceske-pozarni-manevry-15-9-2017

 

V sobotu 12.8.2017 se v Orlickém Záhoří na hřišti konala mezinárodní  dřevařská soutěž KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: štípání špalku na přesnost, řezání kaprovkou ve dvojici na čas a řezání motorovou pilou na přesnost a čas.

Akce se konala v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE,reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V doprovodném programu nechyběly ukázky řezbářského umění pana Miroslava Kříže a pana Ježka.

O večerní program se postarala hudební skupina VIPIŠ a ohňová show v podání TUB Bystrzyca Klodzka z našeho partnerského města.

Výsledky KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP 2017

FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/27-12-8-2017-kunstatsky-drvostep?limitstart=0

Ve čtvrtek 3.8.2017 se v našem partnerském městě BYSTRZYCA KLODZKA konal v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374  
  polsko-český kulturní čtvrtek. Bohatý program s divadélkem pro děti i dospělé, tancem a kouzelníkem obohatila naše houslistka NIKA z Náchoda.

Následující akcí tohoto projektu je mezinárodní dřevařská soutěž Kunštátský drvoštěp s doprovodným programem, která se koná 12.8.2017 v Orlickém Záhoří na hřišti od 13:00 hodin.
Z Polska se můžeme těšit na ohňovou show v podání TUB Bystrzyca Klodzka nebo na naši hudební skupinu VIPIŠ.

FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/28-polsko-cesky-kulturni-ctvrtek-3-8-2017-bystrzyca-klodzka

Ocenění