V sobotu 16.12.2017 se v kostele sv. Máří Magdalény v Bartošovicích v Orlických horách konal III. adventní koncert z cyklu Advent mezi horami.

Vystoupil zde poprvé polský pěvecký sbor  „RÓŻA“ z Różanki, který se  prezentoval polskými vánočními zpěvy a koledami.

 

Závěrečný IV. adventní koncert tohoto cyklu se tradičně koná v sobotu 23.12.2017 od 14:00 hodin v poutním kostele v Neratově, vystoupí Aneta Ručková - soprán, Josef Kratochvíl - klavír.

 

 

FOTODOKUMENTACE http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/51-iii-adventni-koncert-16-12-2017-bartosovice

 

POHÁDKOVÉ KOLEDOVÁNÍ 16.12.2017 BYSTRZYCA KLODZKA - Bajkowe kolędowanie

se konalo v sobotu 16.12.2017 v městě  Bystrzyca Klodzka v rámci projektu U NÁS ZAČÍNÁ POHÁDKOVÁ ŘÍŠE - Baśniowa kraina u nas się zaczyna reg.č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000911.

Pohádkového koledování se účastnila ZŠ Orlické Záhoří pod vedením paní učitelky Radomíry Šafářové a zástupci naší obce spolu se starostou Vojtěchem Špinlerem.

Projekt realizuje Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory, jehož členem je  obec Orlické Záhoří.

 

Projekt je  spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

 

 FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/50-pohadkove-koledovani-16-12-2017-bystrzyca-klodzka

 

 

ADVENTNÍ JARMARK BYSTRZYCA KLODZKA 16.12.2017

V sobotu 16.12.2017 se konal v rámci projektu "Tradice v údolí Divoké Orlice" reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000326 v  partnerském městě Bystrzyca Klodzka ADVENTNÍ JARMARK.

Do programu akce byly zapojeny děti ze ZŠ v Orlickém Záhoří, zpívaly pod vedením paní učitelky Radomíry Šafářové  české  vánoční koledy.  Adventní jarmark probíhal před Kulturním domem, k zakoupení tu byly krásné adventní a vánoční ozdoby, řemeslné výrobky a teplé občerstvení. Adventní jarmark byl poslední akcí uvedeného projektu, poděkování a přání další spolupráce si vzájemně předali paní starostka Gminy Bystrzyca Klodzka  Renata Surma a Vojtěch Špinler starosta obce Orlické Záhoří.

 

Fotodokumentace - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/48-adventni-jarmark-bystrzyca-klodzka-16-12-2017

V sobotu 9.12.2017 se konal II. adventní koncert z cyklu Advent mezi horami v kostele sv. Antonína v Lasówce (PL).

Krásné adventní a vánoční písně zazpíval pěvecký sbor STA ALLEGRO z Kudowy Zdrój.

Děkujeme polským pořadatelům(Klášter Františkánů Zieleniec a rodině Smolarzových) za krásný odpolední zážitek.

 

Fotodokumentace 9.12.2017 http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/46-ii-adventni-koncert-lasowka-9-12-2017

 

V sobotu 16.12.2017 se můžete těšit také na polský pěvecký sbor    „RÓŻA“ z Różanki "   v kostele sv. Máří Magdalény ve 14:30 hodin v Bartošovicích v Orlických horách.

 

 

 

 

V sobotu 2.12.2017 se v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří konal  v rámci projektu

"Tradice v údolí Divoké Orlice" reg. č. CZ .11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374

I. ADVENTNÍ KONCERT z cyklu Advent mezi horami.

Slavnostního zahájení I. adventního koncertu se ujal Mons. Josef  Suchár a  děti z místní Základní školy pod vedením Radomíry Šafářové  se zpěvem koled.

V další časti programu vystoupil dětský pěvecký sbor Petrklíč při ZUŠ Letohrad pod vedením sbormistryně Mirky Stejskalové.

Zazněly písně lidové, adventní a vánoční za hudebního doprovodu členů sboru.

Adventní atmosféru během celého odpoledne na obecním úřadě zajistil adventní jarmark řemeslných výrobků.

K zakoupení tu byly perníčky, čepice, svíčky, hrnečky, keramické výrobky a ozdoby, koberečky, ubrusy, dečky, vitrážové obrázky, andělé, adventní věnce, vánoční výzdoba, cukroví

a mnoho dalšího.

Teplé občerstvení  zahřálo a po setmění byl u obecního úřadu slavnostně rozsvícen vánoční strom a betlém za zpěvu koled místních dětí ze Základní školy  a  dětského pěveckého sboru Petrklíč.

Rozdávalo se i adventní světlo.

Druhý adventní koncert z tohoto cyklu  se koná v sobotu 9.12.2017 od 14:00 hodin v Lasówce (PL) v  kostele sv. Antonína.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.

 

 

FOTODOKUMENTACE:

 

http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/34-i-adventni-koncert-2-12-2017-orlicke-zahori

 

AKTUALITY Regional Development Agency 2.12.2017 - V Orlickém Záhoří zahájili advent : https://www.rda-rk.cz/clanky-detsky-pevecky-sbor-petrklic-zahajil-advent-v-orlickem-zahori.html

Ocenění