V sobotu 11.8.2018 pořádala Obec Orlické Záhoří mezinárodní dřevařskou soutěž KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:

1) Štípání špalku štípací sekerou na přesnost:    I. Miloš Hrachovina

                                                                            II. Josef Kůst

                                                                           III. Martin Kaška

 

2) Řezání klády ruční pilou (kaprovkou)  ve dvojici na čas:   I. Jan Weber a Miroslav Kříž

                                                                                              II. Miloš Fabián a Miloš Burket

                                                                                             III. Slawek Gonciarz a Grzegorz Bartczyszyn

 

3) Řezání motorovou pilou na čas a přesnost:   I. Radek Jirásek

                                                                          II. Miroslav Hovad

                                                                         III. František Smolka ml.

                                                                         IV. Luděk Skalický

                                                                          V. Martin Kůst

                                                                         VI. Josef Kůst

 

Celková výsledková listina dle jednotlivých kategorií

V doprovodném programu ukázali svoje umění umělečtí řezbáři pan Kříž a pan Ježek. Večerní program zajistila hudební skupina VIPIŠ.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/75-kunstatsky-drvostep-11-8-2018

 

 

 

 

V sobotu 7.7.2018  pořádala Obec Orlické Záhoří XI. ORLICKO-BYSTŘICKÝ PUTOVNÍ POHÁR.

Mezinárodní akce v požárním sportu se zúčastnil  senátor JUDr. Miroslav Antl, který předával soutěžícím družstvům ocenění.

 

Umístění:

KATEGORIE DĚTI:

I.  Zablocie (PL)

 

KATEGORIE ŽENY:

   I. Přepychy

  II. Žamberk

 III. Líšnice

 IV. OSP Plawnica

  V. Žárová

 VI. Rokytnice v Orlických horách

 

KATEGORIE MUŽI:

   I. OSP Plawnica (PL)

  II. Třebešov

 III. Líšnice

 IV. Rokytnice v Orlických horách A

  V. Žárová

 VI. Žamberk

VII. Kameničná

VIII. Rokytnice v Orlických horách B

  IX. Pěčín

   X. Bartošovice v Orlických horách

  XI. Orlické Záhoří

 

V okrskové soutěži 13. okrsku Rokytnicko umístění MUŽI:

   I. Rokytnice v Orlických horách A

  II. Orlické Záhoří

 III. Rokytnice v Orlických horách B

 IV. Pěčín

  V. Bartošovice v Orlických horách

 

V okrskové soutěži 13. okrsku Rokytnicko umístění ŽENY:

   I. Rokytnice v Orlických horách

 

 

V doprovodném programu ukázky první pomoci a požární techniky. 

Večerní program zpříjemnila  kapela TROP z Olešnice v Orlických horách.

 

FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/71-orlicko-bystricky-putovni-pohar-7-7-2018

 

 

  

Obec Orlické Záhoří pořádala o víkendu 23. - 24.6.2018 tradiční POUŤOVÉ OSLAVY.

Program obou dnů začínal odpoledne bohoslužbou, v sobotu v kapli Navštívení Panny Marie v Černé Vodě, kde se připomínalo 10. výročí znovu vysvěcení kaple a v neděli poutní bohoslužbou v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří. Obě bohoslužby koncelebroval Mons. Josef Suchár, nedělní bohoslužbu tlumočila v německém jazyce PhDr. Jana Šebová.

V sobotu si přišly  na své i děti, pro které  byla  připravena pohádka "Jak si  Rózička štěstí našla" v podání Loutkového divadla Maminy z Jaroměře.

Po pohádce se děti svezly na koníkovi a  dle možností a rozmarů počasí si zaskákaly na trampolíně. O večerní zábavu se postarala kapela JUNO s houslistkou Nikou z Náchoda.

 

V neděli odpolední slavnostní program zahájili přivítáním hostů pouťových oslav Mgr. Milan Greguš a Herbert Breiter.

Po zahájení nedělních oslav vystoupil  taneční soubor Česká Beseda z Lukavice u Žamberka, houslistka Nika, děti z místní Mateřské a Základní školy, pěvecký sbor Orlickohorských v krojích a Míra a Veronika Tomanovi s písničkami k tanci a poslechu.

 

Děkujeme všem příznivcům, dobrovolníkům  a sponzorům pouťových oslav za jejich účast, pomoc a podporu.

 FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/69-poutove-oslavy-23-24-6-2018

 

TV ORLICA 23. - 24. 6. 2018

http://www.tvorlica.pl/?p=14988#more-14988

http://www.tvorlica.pl/?p=15000#more-15000

 

JARNÍ VÝLET STŘÍBRNÁ HORA, ZABKOWICE SLASKIE

Ve středu 23.5.2018 pořádala Obec Orlické Záhoří JARNÍ POZNÁVACÍ VÝLET do Polska.

Cílem výletu byla tvrz-pevnost  Stříbrná hora, Křivá věž  a Muzeum Frankensteina v Zabkowicích Slaskich.

Tvrz Stříbrná hora   se začala stavět v roce 1765 z podnětu pruského krále Fridricha II. Projektantem pevnosti byl pruský inženýr plukovník Ludwig von Regler. Posádka pevnosti čítala 2500 vojáků, kteří přispívali také  k  rozvoji města. Pevnost měla také negativní stránky, během bojů při obležení pevnosti v vroce 1807 bylo město téměř zničeno. Zrušení pevnosti a spolu s ním také vojenské posádky způsobilo pomalý úpadek města. Pevnost přestala plnit vojenské účely a začala být využívána turisticky.

 

Křivá věž v Zabkowicích Slaskich

Historie věže není podložena písemnými zdroji, ale existují domněky, že věž je pozůstalost hradu postaveného na tomto místě v ranném období 1. pol. 13. století, zničeného v 2. pol. 15 století, o čemž může svědčit i její vchod, který je umístěn ve výšce prvního patra. V roce 1413 byla podle nejstarší dochované kroniky města dokončena výstavba farního kostela a výstavba zvonice nacházející se  v její blízkosti - dnešní Křivé věže. V kronice se píše, že věž se vychýlila teprve v roce 1590 v důsledku lokálního zemětřesení. Další vychýlení mělo být v letech 1592 a 1598. Po požáru v roce 1858 věž v horní části vyhořela, za dva roky byla znovu vystavěna. Věž má výšku 32,5 m a je vychýlena od kolnice o cca 2,1 m.

 

Muzeum Frankensteina v Zabkowicích Slaskich

V  expozici Muzea Frankensteina jsme vyslechli napínavou legendu o Frankensteinu a prohlédli tématickou expozici.

 FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/65-jarni-vylet-23-5-2018

V sobotu 28.4.2018 od 17 hodin  pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Orlickém Záhoří tradIční PÁLENÍ ČARODĚJNIC na místním hřišti.

Příjemné počasí, občerstvení a dobrá nálada přetrvávala do nočních hodin.

 

Foto: Michaela Prouzová

31403708 10211083811511247 7145575723586027520 n1

31512112 10211083812311267 8019568750476918784 n1

31429944 10211083812551273 8821473323989860352 n1

 

Ocenění