Financování  výdajů  vynaložených na realizaci projektu "ZAJIŠTĚNÍ STROJNÍKŮ PRO JSDH"  evidovaného pod číslem  17RRD12-0011  - Rozšíření oprávnění ze skupiny B na skupinu C pro tři strojníky,
bylo realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 Ocenění