logo programuNázev projektu: Pořízení specializované techniky pro JSDH Orlické Záhoří, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007248

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří prostřednictvím pořízení specializované techniky (terénní čtyřkolky včetně sněžných pásů a přívěsného vozíku k čtyřkolce pro její převoz) pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Pořízená specializovaná technika bude primárně sloužit k ochraně, záchraně a evakuaci osob z obtížně dostupných míst.

Termín realizace: 11/2017 – 09/2018

 

Celkové způsobilé výdaje: 580 500,00 Kč, z toho příspěvek EU: 551 475,00 Kč

 

Cíl projektu: Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity řešení mimořádných událostí vzniknuvších v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Vzhledem k tomu, že se obec Orlické Záhoří nachází v lokalitě, která je dotčená zvýšenými riziky z mimořádných událostí, je cílem JSDH těmto rizikům předcházet a zajistit připravenost a akceschopnost jednotky. Projekt přispěje k naplňování specifického cíle1.3 IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof tím, že bude zajištěna připravenost složky IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, a to nákupem terénní čtyřkolky včetně sněžných pásů a přívěsného vozíkuk čtyřkolce pro její převoz. Specifickými cíli projektu je: snížení negativních jevů mimořádné události;  modernizace zásahové techniky a technické vybavenosti JSDH Orlické Záhoří; zvýšení připravenosti JSDH a zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí.

 Aktuality Regional  Development Agency - https://www.rda-rk.cz/clanky-hasici-z-orlickeho-zahori-maji-novou-technickou-posilu.html

 20180927 124342 Kopírovat

20180927 124514 Kopírovat

imageresize 2

Ocenění