MOBILNÍ SBĚR ODPADU 7.10.2017 ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

Obecní úřad Orlické Záhoří pro Vás připravil
ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o.
 
mobilní sběr odpadu,
 
který proběhne v sobotu dne 7.10.2017a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny !!!
 
Přehled stanovišť v obci:
1.                                   Kunštát (sběrný dvůr)                            11,15
                                     
                                                                                                 
 
 
Druhy přebíraných odpadů:
 
1.

Vozidlo Atego

 
Mobilní sběrna nebezpečných odpadů
baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod.
2.

Vozidlo AVIA

 
 
vyřazené televizory, lednice, elektrošrot, osobní pneumatiky bez disků
 
V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozdělení sběrných vozidel a přebíraných odpadů.
Všechny  odpady lze odevzdat bezplatně , akci pro Vás financuje obecní úřad.
 
 
Další informace o sběru:
 
Obecní úřad Orlické Záhoří                     724 179 105 
EKOLA České Libchavy s.r.o.                 724 369 013 (dispečer)