Kunštátský drvoštěp s ukázkou vyřezávání pašeráků motorovou pilou 8.8.2020

Z důvodu vývoje epidemiologické situace COVID-19, může být program akce upraven, případně zrušen.

Akci pořadatel uskuteční za dodržení přesně definovaných podmínek pro skupinové akce max. 300 osob
více na: koronavirus.mzcr.cz

 

DRVOŠTĚP 2020

Ocenění