Orlicko-Bystřický pohár se soutěžemi pro malé pašeráky 11.7.2020

Z důvodu vývoje epidemiologické situace COVID-19, může být program akce upraven, případně zrušen.

Akci pořadatel uskuteční za dodržení přesně definovaných podmínek pro skupinové akce max. 300 osob
více na: koronavirus.mzcr.cz

HASIČI 2020

Ocenění